Poll of polls

Høyres liste i Moss 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Tage Pettersen Ja Mann 1972
2 Sissel Rundblad Nei Kvinne 1957
3 Jørn Ramberg Nei Mann 1956
4 Astrid Nielsen Eliassen Nei Kvinne 1965
5 Sverre Alhaug Høstmark Nei Mann 1952
6 Sol-Angelica Michelle Skipnes Nei Kvinne 1988
7 Thor Christian Hansteen Nei Mann 1965
8 Gretha Kant Nei Kvinne 1945
9 Simen Nord Nei Mann 1989
10 Tove Seth Nei Kvinne 1949
11 Eivind Holmsen Sundrehagen Nei Mann 1976
12 Ingunn Roer Nei Kvinne 1976
13 Jørn Roald Wille Nei Mann 1960
14 Irene Beatrice Brevad Nei Kvinne 1970
15 Per Gunnar Brandstorp Nei Mann 1973
16 Bjørn Gunnar Mørch-Olsen Nei Mann 1950
17 Vidar Thue-Hansen Nei Mann 1944
18 Unn Bøhm Tveito Nei Kvinne 1964
19 Haakon Hattevig Nei Mann 1989
20 Jorunn T. Halmeid Nei Kvinne 1947
21 Arno Rasmussen Nei Mann 1950
22 Otilie Martinsen Nei Kvinne 1996
23 Martin Foss Nei Mann 1945
24 Svein Johnny Lie Nei Mann 1951
25 Per William Bertelsen Nei Mann 1969
26 Tove Merete Skott Nei Kvinne 1969
27 Bjørn Gunnar Fjellheim Nei Mann 1951
28 Else Brit Rosli Nei Kvinne 1941
29 Anders Furuset Nei Mann 1981
30 Brynild Brynildsen Nei Mann 1974
31 Dordi Øverland Nei Kvinne 1934
32 Peder A. Rødsrud Mørch-Olsen Nei Mann 1996
33 Lars Sundsbø Nei Mann 1960
34 Jon Erik Haave Nei Mann 1958
35 Ketil Reed Aasgaard Nei Mann 1961
36 Halstein Sjølie Nei Mann 1968
37 Egil Christian Legland Nei Mann 1964
38 Erling André Gabrielsen Nei Mann 1989
39 Irene Mathisen Nei Kvinne 1926
40 Øystein Wolff Nei Mann 1962
41 Sebastian Rundblad Nei Mann 1991
42 Kjellaug Nakkim Nei Kvinne 1940