Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Krets i Lørenskog: Uoppgitt krets - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 4 553 30,4 9 6,0 4 562 30,4 0,0
H 3 865 25,8 6 4,0 3 871 25,8 0,0
Frp 1 650 11,0 3 2,0 1 653 11,0 0,0
SV 1 174 7,8 4 2,6 1 178 7,9 0,0
Sp 920 6,1 1 0,7 921 6,1 0,0
KrF 247 1,6 2 1,3 249 1,7 0,0
V 723 4,8 0 0,0 723 4,8 0,0
MDG 662 4,4 0 0,0 662 4,4 0,0
R 627 4,2 0 0,0 627 4,2 0,0
Andre -104 -0,7 2 1,3 -102 -0,7 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
7 936 53,0 14 9,3 7 950 53,0 0,0
H+Frp+
KrF+V
6 485 43,3 11 7,3 6 496 43,3 0,0
Stemmeberettigede: 253
Opptalte stemmer: 15 130
Fremmøte: 18,2 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:37 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
| Kommuneoversikt | Vis alle partier