Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Unjárga Nesseby - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 157 42,5 46 26,7 203 37,9 3,6
H 29 7,9 12 7,0 41 7,6 -3,5
Frp 15 4,1 17 9,9 32 6,0 -2,6
SV 21 5,7 8 4,7 29 5,4 -16,3
Sp 98 26,6 61 35,5 159 29,7 13,1
KrF 0 0,0 4 2,3 4 0,7 -0,3
V 3 0,8 3 1,7 6 1,1 -0,2
MDG 10 2,7 1 0,6 11 2,1 1,1
R 29 7,9 6 3,5 35 6,5 4,2
Andre -3 -0,8 8 4,7 5 0,9 -0,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
315 85,4 122 70,9 437 81,6 5,7
H+Frp+
KrF+V
47 12,7 36 20,9 83 15,4 -6,6
Stemmeberettigede: 698
Opptalte stemmer: 541
Fremmøte: 76,1 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier