Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kárásjohka Karasjok - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 274 33,9 173 28,3 447 31,7 1,2
H 31 3,8 26 4,2 57 4,0 -4,5
Frp 26 3,2 26 4,2 52 3,7 -1,9
SV 41 5,1 36 5,9 77 5,5 -3,0
Sp 300 37,1 246 40,2 546 38,7 3,1
KrF 14 1,7 9 1,5 23 1,6 -2,3
V 3 0,4 8 1,3 11 0,8 -1,7
MDG 20 2,5 7 1,1 27 1,9 0,2
R 69 8,5 50 8,2 119 8,4 7,2
Andre 11 1,4 15 2,5 26 1,9 2,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
704 87,0 512 83,7 1 216 86,2 8,7
H+Frp+
KrF+V
74 9,1 69 11,3 143 10,1 -10,4
Stemmeberettigede: 2 052
Opptalte stemmer: 1 421
Fremmøte: 69,2 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier