Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Loppa - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 84 33,5 88 38,8 172 36,1 2,0
H 30 12,0 25 11,0 55 11,5 -6,1
Frp 40 15,9 34 15,0 74 15,5 -0,8
SV 18 7,2 11 4,8 29 6,1 -1,2
Sp 38 15,1 38 16,7 76 15,9 -0,2
KrF 1 0,4 4 1,8 5 1,0 -0,7
V 2 0,8 1 0,4 3 0,6 0,2
MDG 6 2,4 3 1,3 9 1,9 -0,4
R 12 4,8 9 4,0 21 4,4 3,3
DEMN 9 3,6 7 3,1 16 3,4 2,6
PF 6 2,4 4 1,8 10 2,1 2,1
LIBS 3 1,2 0 0,0 3 0,6 0,6
AAN 1 0,4 1 0,4 2 0,4 0,4
INP 1 0,4 1 0,4 2 0,4 0,4
KRISTNE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -0,2
HELSE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
PS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
158 62,9 149 65,6 307 64,4 3,5
H+Frp+
KrF+V
73 29,1 64 28,2 137 28,6 -7,4
Stemmeberettigede: 660
Opptalte stemmer: 478
Fremmøte: 72,4 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier