Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Nordreisa - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 325 24,5 295 22,2 620 23,5 -0,9
H 133 10,0 137 10,3 270 10,2 -7,2
Frp 211 15,9 274 20,6 485 18,4 -3,2
SV 152 11,5 82 6,2 234 8,9 2,7
Sp 318 24,0 350 26,4 668 25,3 5,5
KrF 44 3,3 89 6,7 133 5,0 0,4
V 12 0,9 7 0,5 19 0,7 -0,5
MDG 22 1,7 13 1,0 35 1,3 -0,8
R 55 4,1 30 2,3 85 3,2 1,8
Andre 33 2,5 20 1,5 53 2,0 3,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
872 65,7 770 58,0 1 642 62,2 8,3
H+Frp+
KrF+V
400 30,1 507 38,2 907 34,3 -10,5
Stemmeberettigede: 3 682
Opptalte stemmer: 2 654
Fremmøte: 72,1 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier