Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Salangen - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 134 21,6 161 26,4 295 24,2 -4,2
H 41 6,6 44 7,2 85 7,0 -6,6
Frp 49 7,9 57 9,4 106 8,7 -4,3
SV 88 14,2 42 6,9 130 10,7 2,3
Sp 235 37,8 233 38,3 468 38,4 9,4
KrF 15 2,4 12 2,0 27 2,2 -0,9
V 5 0,8 5 0,8 10 0,8 0,2
MDG 15 2,4 8 1,3 23 1,9 0,6
R 24 3,9 25 4,1 49 4,0 2,0
Andre 0 0,0 3 0,5 3 0,2 1,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
496 79,9 469 77,0 965 79,2 10,1
H+Frp+
KrF+V
110 17,7 118 19,4 228 18,7 -11,6
Stemmeberettigede: 1 623
Opptalte stemmer: 1 230
Fremmøte: 75,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier