Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kvæfjord - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 225 30,2 218 25,2 443 27,7 1,7
H 82 11,0 111 12,8 193 12,1 -4,6
Frp 84 11,3 149 17,2 233 14,6 -4,9
SV 83 11,1 74 8,6 157 9,8 1,3
Sp 178 23,9 208 24,1 386 24,2 5,3
KrF 10 1,3 14 1,6 24 1,5 -0,2
V 24 3,2 20 2,3 44 2,8 -0,8
MDG 16 2,1 12 1,4 28 1,8 -0,5
R 32 4,3 31 3,6 63 3,9 2,3
Andre -4 -0,5 3 0,3 -1 -0,1 0,9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
534 71,6 543 62,8 1 077 67,4 10,1
H+Frp+
KrF+V
200 26,8 294 34,0 494 31,0 -10,5
Stemmeberettigede: 2 197
Opptalte stemmer: 1 610
Fremmøte: 73,2 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier