Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Hammerfest - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 2 007 49,6 821 47,8 2 828 49,6 5,1
H 325 8,0 119 6,9 444 7,8 -9,6
Frp 338 8,4 167 9,7 505 8,9 -4,3
SV 310 7,7 96 5,6 406 7,1 -2,6
Sp 491 12,1 234 13,6 725 12,7 5,6
KrF 78 1,9 29 1,7 107 1,9 0,2
V 28 0,7 14 0,8 42 0,7 -0,7
MDG 92 2,3 27 1,6 119 2,1 0,3
R 179 4,4 59 3,4 238 4,2 2,9
DEMN 83 2,1 51 3,0 134 2,3 2,1
INP 61 1,5 21 1,2 82 1,4 1,4
AAN 11 0,3 5 0,3 16 0,3 0,3
PF 13 0,3 3 0,2 16 0,3 0,3
HELSE 11 0,3 3 0,2 14 0,2 -0,4
KRISTNE 7 0,2 6 0,3 13 0,2 0,1
LIBS 11 0,3 1 0,1 12 0,2 0,0
PS 1 0,0 1 0,1 2 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 079 76,1 1 237 72,0 4 316 75,7 11,3
H+Frp+
KrF+V
769 19,0 329 19,1 1 098 19,3 -14,4
Stemmeberettigede: 8 091
Opptalte stemmer: 5 765
Fremmøte: 71,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier