Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Vadsø - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 938 43,5 425 38,4 1 363 42,0 1,1
H 159 7,4 84 7,6 243 7,5 -10,6
Frp 92 4,3 68 6,1 160 4,9 -3,4
SV 137 6,4 71 6,4 208 6,4 -6,1
Sp 510 23,7 292 26,4 802 24,7 12,2
KrF 28 1,3 24 2,2 52 1,6 -0,3
V 29 1,3 12 1,1 41 1,3 0,4
MDG 65 3,0 31 2,8 96 3,0 0,9
R 135 6,3 59 5,3 194 6,0 4,5
DEMN 23 1,1 2 0,2 25 0,8 0,7
INP 10 0,5 6 0,5 16 0,5 0,5
PF 10 0,5 4 0,4 14 0,4 0,4
HELSE 4 0,2 4 0,4 8 0,2 -0,1
PS 6 0,3 2 0,2 8 0,2 0,2
LIBS 3 0,1 5 0,5 8 0,2 0,1
KRISTNE 3 0,1 2 0,2 5 0,2 -0,2
AAN 2 0,1 0 0,0 2 0,1 0,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 785 82,9 878 79,4 2 663 82,1 12,6
H+Frp+
KrF+V
308 14,3 188 17,0 496 15,3 -13,9
Stemmeberettigede: 4 309
Opptalte stemmer: 3 260
Fremmøte: 75,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier