Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Alta - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 915 12,2 470 13,7 1 385 12,8 -3,3
H 359 4,8 171 5,0 530 4,9 -4,8
Frp 977 13,1 669 19,4 1 646 15,2 -17,2
SV 311 4,2 111 3,2 422 3,9 -2,8
Sp 520 7,0 293 8,5 813 7,5 -6,7
KrF 150 2,0 106 3,1 256 2,4 -0,8
V 151 2,0 74 2,2 225 2,1 -9,3
MDG 257 3,4 75 2,2 332 3,1 0,4
R 389 5,2 153 4,4 542 5,0 3,0
Andre 3 185 42,6 1 177 34,2 4 362 40,2 41,9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 392 32,0 1 102 32,0 3 494 32,3 -9,4
H+Frp+
KrF+V
1 637 21,9 1 020 29,6 2 657 24,6 -32,1
Stemmeberettigede: 15 071
Opptalte stemmer: 10 912
Fremmøte: 72,4 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Alta | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier