Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Harstad - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 2 607 29,8 1 450 29,0 4 057 29,7 2,9
H 1 628 18,6 816 16,3 2 444 17,9 -6,5
Frp 1 286 14,7 792 15,8 2 078 15,2 -6,3
SV 711 8,1 356 7,1 1 067 7,8 1,1
Sp 1 291 14,7 830 16,6 2 121 15,5 5,2
KrF 131 1,5 106 2,1 237 1,7 -0,4
V 221 2,5 144 2,9 365 2,7 -0,1
MDG 235 2,7 110 2,2 345 2,5 0,0
R 392 4,5 175 3,5 567 4,2 2,5
Andre 21 0,2 6 0,1 27 0,2 1,5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
5 236 59,8 2 921 58,4 8 157 59,7 11,7
H+Frp+
KrF+V
3 266 37,3 1 858 37,1 5 124 37,5 -13,3
Stemmeberettigede: 18 874
Opptalte stemmer: 13 763
Fremmøte: 72,9 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Harstad | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier