Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Tromsø - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 5 693 25,5 5 400 26,5 11 093 26,2 3,2
H 3 288 14,7 2 828 13,9 6 116 14,4 -7,9
Frp 2 373 10,6 2 943 14,4 5 316 12,6 -3,4
SV 3 845 17,2 2 607 12,8 6 452 15,2 0,4
Sp 2 601 11,6 2 685 13,2 5 286 12,5 3,8
KrF 405 1,8 470 2,3 875 2,1 -0,4
V 765 3,4 709 3,5 1 474 3,5 -0,6
MDG 1 187 5,3 685 3,4 1 872 4,4 0,5
R 1 561 7,0 1 121 5,5 2 682 6,3 2,9
Andre -555 -2,5 -126 -0,6 -681 -1,6 1,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
14 887 66,6 12 498 61,3 27 385 64,6 10,8
H+Frp+
KrF+V
6 831 30,6 6 950 34,1 13 781 32,6 -12,3
Stemmeberettigede: 55 699
Opptalte stemmer: 42 738
Fremmøte: 76,7 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Tromsø | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier