Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Indre Fosen - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 858 23,1 413 21,3 1 271 22,5 -2,7
H 459 12,3 254 13,1 713 12,6 -8,3
Frp 398 10,7 313 16,1 711 12,6 -2,4
SV 214 5,8 67 3,5 281 5,0 0,7
Sp 1 117 30,0 654 33,7 1 771 31,4 9,3
KrF 124 3,3 35 1,8 159 2,8 -0,5
V 52 1,4 27 1,4 79 1,4 -0,6
MDG 80 2,2 22 1,1 102 1,8 -0,3
R 116 3,1 42 2,2 158 2,8 1,8
PP 194 5,2 54 2,8 248 4,4 1,7
DEMN 52 1,4 21 1,1 73 1,3 1,1
INP 26 0,7 7 0,4 33 0,6 0,6
KRISTNE 9 0,2 3 0,2 12 0,2 0,0
PS 5 0,1 4 0,2 9 0,2 0,2
HELSE 5 0,1 2 0,1 7 0,1 -0,2
AAN 6 0,2 0 0,0 6 0,1 0,1
PIR 2 0,1 2 0,1 4 0,1 -0,1
LIBS 2 0,1 1 0,1 3 0,1 0,0
NKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 385 64,1 1 198 61,7 3 583 63,5 8,8
H+Frp+
KrF+V
1 033 27,8 629 32,4 1 662 29,4 -11,8
Stemmeberettigede: 7 499
Opptalte stemmer: 5 660
Fremmøte: 75,5 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier