Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Leka - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 41 26,6 55 29,3 96 28,2 2,9
H 6 3,9 9 4,8 15 4,4 -2,1
Frp 11 7,1 10 5,3 21 6,2 -0,4
SV 6 3,9 9 4,8 15 4,4 1,0
Sp 75 48,7 96 51,1 171 50,1 -3,5
KrF 1 0,6 0 0,0 1 0,3 -0,2
V 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -1,6
MDG 2 1,3 1 0,5 3 0,9 0,6
R 6 3,9 4 2,1 10 2,9 2,7
AAN 2 1,3 2 1,1 4 1,2 1,2
HELSE 1 0,6 1 0,5 2 0,6 0,6
PP 1 0,6 0 0,0 1 0,3 -0,5
DEMN 1 0,6 0 0,0 1 0,3 0,0
PS 1 0,6 0 0,0 1 0,3 0,3
INP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
PIR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
LIBS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -0,3
KRISTNE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -0,3
FNB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
130 84,4 165 87,8 295 86,5 3,7
H+Frp+
KrF+V
18 11,7 19 10,1 37 10,9 -4,3
Stemmeberettigede: 433
Opptalte stemmer: 342
Fremmøte: 79,0 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier