Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Lierne - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 98 30,1 145 33,0 243 32,0 1,8
H 16 4,9 22 5,0 38 5,0 -2,1
Frp 13 4,0 28 6,4 41 5,4 -2,8
SV 1 0,3 8 1,8 9 1,2 -0,7
Sp 172 52,8 207 47,2 379 49,9 2,8
KrF 6 1,8 8 1,8 14 1,8 -1,0
V 5 1,5 6 1,4 11 1,4 0,9
MDG 4 1,2 0 0,0 4 0,5 -0,1
R 4 1,2 4 0,9 8 1,1 0,5
PP 3 0,9 3 0,7 6 0,8 0,4
HELSE 1 0,3 1 0,2 2 0,3 0,0
LIBS 2 0,6 0 0,0 2 0,3 0,3
INP 1 0,3 0 0,0 1 0,1 0,1
DEMN 0 0,0 1 0,2 1 0,1 0,1
PS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
PIR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -0,1
FNB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
KRISTNE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
AAN 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
279 85,6 364 82,9 643 84,7 4,3
H+Frp+
KrF+V
40 12,3 64 14,6 104 13,6 -5,0
Stemmeberettigede: 1 021
Opptalte stemmer: 765
Fremmøte: 74,9 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier