Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Snåsa - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 174 27,9 159 22,9 333 25,4 -7,0
H 31 5,0 40 5,8 71 5,4 -2,7
Frp 23 3,7 17 2,5 40 3,1 -1,6
SV 54 8,7 22 3,2 76 5,8 1,2
Sp 267 42,8 390 56,3 657 50,1 5,5
KrF 1 0,2 2 0,3 3 0,2 -0,1
V 6 1,0 4 0,6 10 0,8 -0,5
MDG 10 1,6 8 1,2 18 1,4 -0,1
R 46 7,4 23 3,3 69 5,3 3,7
DEMN 6 1,0 11 1,6 17 1,3 1,1
PP 1 0,2 3 0,4 4 0,3 -0,1
AAN 0 0,0 4 0,6 4 0,3 0,3
INP 0 0,0 3 0,4 3 0,2 0,2
PS 2 0,3 0 0,0 2 0,2 0,2
HELSE 1 0,2 1 0,1 2 0,2 0,2
KRISTNE 1 0,2 0 0,0 1 0,1 0,0
FNB 1 0,2 0 0,0 1 0,1 0,1
LIBS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -0,1
PIR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
551 88,3 602 86,9 1 153 88,0 3,3
H+Frp+
KrF+V
61 9,8 63 9,1 124 9,5 -4,9
Stemmeberettigede: 1 579
Opptalte stemmer: 1 317
Fremmøte: 83,4 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier