Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Austevoll - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 209 14,4 183 12,5 392 13,5 -0,3
H 507 35,0 525 35,9 1 032 35,7 -5,4
Frp 333 23,0 395 27,0 728 25,2 2,0
SV 65 4,5 47 3,2 112 3,9 0,6
Sp 98 6,8 103 7,0 201 6,9 1,4
KrF 90 6,2 94 6,4 184 6,4 -1,0
V 29 2,0 21 1,4 50 1,7 -0,5
MDG 27 1,9 19 1,3 46 1,6 0,3
R 39 2,7 25 1,7 64 2,2 1,6
DEMN 19 1,3 9 0,6 28 1,0 0,9
KRISTNE 15 1,0 8 0,5 23 0,8 0,2
PP 5 0,3 7 0,5 12 0,4 0,4
INP 6 0,4 5 0,3 11 0,4 0,4
FNB 2 0,1 1 0,1 3 0,1 0,1
KYST 2 0,1 0 0,0 2 0,1 -0,2
LIBS 1 0,1 0 0,0 1 0,0 -0,1
GT 1 0,1 0 0,0 1 0,0 0,0
AAN 0 0,0 1 0,1 1 0,0 0,0
HELSE 1 0,1 0 0,0 1 0,0 -0,2
PIR 1 0,1 0 0,0 1 0,0 0,0
NKP 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
PS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
438 30,2 377 25,8 815 28,1 3,6
H+Frp+
KrF+V
959 66,1 1 035 70,7 1 994 69,0 -4,9
Stemmeberettigede: 3 530
Opptalte stemmer: 2 914
Fremmøte: 82,5 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier