Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Tokke - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 129 29,3 248 28,2 377 28,8 -1,3
H 36 8,2 50 5,7 86 6,6 -3,1
Frp 41 9,3 49 5,6 90 6,9 -3,1
SV 27 6,1 25 2,8 52 4,0 0,9
Sp 131 29,8 393 44,8 524 40,1 2,8
KrF 17 3,9 34 3,9 51 3,9 -0,7
V 3 0,7 4 0,5 7 0,5 -0,9
MDG 22 5,0 22 2,5 44 3,4 1,9
R 12 2,7 28 3,2 40 3,1 2,0
Andre 0 0,0 -7 -0,8 -7 -0,6 -0,4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
321 73,0 716 81,5 1 037 79,4 6,3
H+Frp+
KrF+V
97 22,0 137 15,6 234 17,9 -7,8
Stemmeberettigede: 1 659
Opptalte stemmer: 1 318
Fremmøte: 79,6 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier