Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Tinn - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 457 27,3 367 22,8 824 25,3 1,6
H 203 12,1 203 12,6 406 12,5 -1,6
Frp 154 9,2 159 9,9 313 9,6 -0,6
SV 220 13,1 156 9,7 376 11,5 4,4
Sp 431 25,7 533 33,1 964 29,6 -8,1
KrF 18 1,1 19 1,2 37 1,1 -0,2
V 30 1,8 34 2,1 64 2,0 0,5
MDG 46 2,7 28 1,7 74 2,3 0,3
R 57 3,4 39 2,4 96 2,9 1,9
Andre 12 0,7 16 1,0 28 0,8 1,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 211 72,3 1 123 69,8 2 334 71,6 0,1
H+Frp+
KrF+V
405 24,2 415 25,8 820 25,2 -1,9
Stemmeberettigede: 4 330
Opptalte stemmer: 3 282
Fremmøte: 75,8 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier