Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Nome - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 586 34,7 579 29,9 1 165 32,2 -0,9
H 170 10,1 205 10,6 375 10,4 -7,4
Frp 167 9,9 218 11,3 385 10,7 -3,9
SV 104 6,2 80 4,1 184 5,1 1,1
Sp 383 22,7 594 30,7 977 27,0 7,2
KrF 49 2,9 51 2,6 100 2,8 -1,4
V 27 1,6 27 1,4 54 1,5 -0,2
MDG 63 3,7 37 1,9 100 2,8 0,1
R 74 4,4 59 3,0 133 3,7 2,5
Andre 4 0,2 37 1,9 41 1,1 2,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 210 71,6 1 349 69,7 2 559 70,8 10,0
H+Frp+
KrF+V
413 24,4 501 25,9 914 25,4 -12,9
Stemmeberettigede: 4 896
Opptalte stemmer: 3 625
Fremmøte: 74,1 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier