Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Nord-Fron - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 705 46,5 659 39,5 1 364 43,1 2,8
H 152 10,0 138 8,3 290 9,2 -4,6
Frp 100 6,6 161 9,6 261 8,3 -2,3
SV 44 2,9 39 2,3 83 2,6 0,1
Sp 382 25,2 559 33,5 941 29,8 2,4
KrF 14 0,9 22 1,3 36 1,1 -0,5
V 20 1,3 13 0,8 33 1,0 -0,3
MDG 18 1,2 5 0,3 23 0,7 0,0
R 40 2,6 22 1,3 62 2,0 1,5
DEMN 21 1,4 11 0,7 32 1,0 0,9
PP 4 0,3 3 0,2 7 0,2 0,1
AAN 2 0,1 5 0,3 7 0,2 0,2
KRISTNE 4 0,3 2 0,1 6 0,2 0,0
HELSE 3 0,2 2 0,1 5 0,2 -0,2
PS 2 0,1 2 0,1 4 0,1 0,1
PIR 3 0,2 0 0,0 3 0,1 0,1
INP 1 0,1 2 0,1 3 0,1 0,1
FNB 0 0,0 3 0,2 3 0,1 0,1
LIBS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -0,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 189 78,5 1 284 76,9 2 473 78,2 6,8
H+Frp+
KrF+V
286 18,9 334 20,0 620 19,6 -7,7
Stemmeberettigede: 4 446
Opptalte stemmer: 3 185
Fremmøte: 71,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier