Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Våler (Hedm.) - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 308 27,5 291 28,8 599 28,3 -5,2
H 72 6,4 45 4,5 117 5,5 -4,4
Frp 100 8,9 109 10,8 209 9,9 -3,5
SV 58 5,2 53 5,3 111 5,3 0,2
Sp 418 37,4 388 38,5 806 38,1 8,4
KrF 8 0,7 5 0,5 13 0,6 -0,5
V 14 1,3 9 0,9 23 1,1 -1,3
MDG 8 0,7 8 0,8 16 0,8 -0,4
R 43 3,8 33 3,3 76 3,6 2,7
PP 51 4,6 24 2,4 75 3,5 2,0
DEMN 22 2,0 22 2,2 44 2,1 1,9
KRISTNE 7 0,6 1 0,1 8 0,4 0,2
HELSE 3 0,3 1 0,1 4 0,2 -0,3
PS 2 0,2 2 0,2 4 0,2 0,2
LIBS 2 0,2 1 0,1 3 0,1 0,1
FNB 2 0,2 0 0,0 2 0,1 0,1
INP 0 0,0 2 0,2 2 0,1 0,1
RN 1 0,1 0 0,0 1 0,0 0,0
AAN 0 0,0 1 0,1 1 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
835 74,6 773 76,6 1 608 76,1 5,7
H+Frp+
KrF+V
194 17,3 168 16,7 362 17,1 -9,7
Stemmeberettigede: 2 869
Opptalte stemmer: 2 128
Fremmøte: 74,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Våler (Hedm.) | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier