Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Modum - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 1 402 33,5 1 064 28,9 2 466 31,6 0,8
H 599 14,3 520 14,1 1 119 14,3 -4,2
Frp 621 14,9 694 18,8 1 315 16,8 -5,1
SV 197 4,7 119 3,2 316 4,0 -0,1
Sp 809 19,3 845 22,9 1 654 21,2 5,3
KrF 78 1,9 63 1,7 141 1,8 -0,7
V 65 1,6 73 2,0 138 1,8 -0,1
MDG 98 2,3 52 1,4 150 1,9 0,0
R 157 3,8 86 2,3 243 3,1 2,1
Andre 57 1,4 61 1,7 118 1,5 2,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 663 63,7 2 166 58,8 4 829 61,8 8,1
H+Frp+
KrF+V
1 363 32,6 1 350 36,7 2 713 34,7 -10,1
Stemmeberettigede: 10 563
Opptalte stemmer: 7 863
Fremmøte: 74,4 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Modum | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier