Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Krødsherad - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 136 25,8 203 29,3 339 28,1 -1,9
H 98 18,6 111 16,0 209 17,3 -2,2
Frp 55 10,4 59 8,5 114 9,5 -4,4
SV 19 3,6 16 2,3 35 2,9 -0,5
Sp 162 30,7 229 33,1 391 32,4 6,0
KrF 6 1,1 7 1,0 13 1,1 -0,1
V 10 1,9 16 2,3 26 2,2 -0,1
MDG 6 1,1 4 0,6 10 0,8 -0,6
R 16 3,0 17 2,5 33 2,7 1,9
Andre 14 2,7 12 1,7 26 2,2 2,5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
339 64,2 469 67,8 808 66,9 4,9
H+Frp+
KrF+V
169 32,0 193 27,9 362 30,1 -6,8
Stemmeberettigede: 1 577
Opptalte stemmer: 1 220
Fremmøte: 77,4 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier