Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sigdal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 114 18,2 268 18,9 382 18,8 -1,0
H 102 16,3 184 13,0 286 14,1 -7,2
Frp 66 10,6 173 12,2 239 11,8 -3,3
SV 32 5,1 18 1,3 50 2,5 0,6
Sp 250 40,0 698 49,3 948 46,7 10,2
KrF 3 0,5 8 0,6 11 0,5 -0,5
V 9 1,4 9 0,6 18 0,9 -1,2
MDG 15 2,4 6 0,4 21 1,0 0,3
R 18 2,9 17 1,2 35 1,7 1,1
Andre 1 0,2 16 1,1 17 0,9 0,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
429 68,6 1 007 71,1 1 436 70,7 11,2
H+Frp+
KrF+V
180 28,8 374 26,4 554 27,3 -12,2
Stemmeberettigede: 2 642
Opptalte stemmer: 2 041
Fremmøte: 77,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier