Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Hole - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 540 23,1 306 20,8 846 22,3 -0,4
H 747 32,0 452 30,7 1 199 31,6 -3,1
Frp 218 9,3 161 10,9 379 10,0 -5,2
SV 138 5,9 61 4,1 199 5,2 1,1
Sp 276 11,8 214 14,5 490 12,9 2,9
KrF 65 2,8 44 3,0 109 2,9 -0,7
V 95 4,1 82 5,6 177 4,7 0,4
MDG 89 3,8 46 3,1 135 3,6 0,5
R 91 3,9 36 2,4 127 3,4 2,0
DEMN 42 1,8 31 2,1 73 1,9 1,7
PS 10 0,4 5 0,3 15 0,4 0,4
PP 5 0,2 6 0,4 11 0,3 0,3
HELSE 5 0,2 3 0,2 8 0,2 -0,3
LIBS 5 0,2 1 0,1 6 0,2 0,0
AAN 5 0,2 0 0,0 5 0,1 0,1
KRISTNE 3 0,1 2 0,1 5 0,1 0,1
INP 1 0,0 3 0,2 4 0,1 0,1
PIR 1 0,0 1 0,1 2 0,1 0,1
FNB 1 0,0 0 0,0 1 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 134 48,5 663 45,0 1 797 47,4 6,1
H+Frp+
KrF+V
1 125 48,1 739 50,2 1 864 49,2 -8,6
Stemmeberettigede: 4 709
Opptalte stemmer: 3 810
Fremmøte: 80,9 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Hole | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier