Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Gjerdrum - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 667 29,4 404 25,4 1 071 27,9 1,4
H 516 22,8 409 25,7 925 24,1 -4,0
Frp 228 10,1 220 13,8 448 11,7 -4,1
SV 131 5,8 53 3,3 184 4,8 0,2
Sp 328 14,5 242 15,2 570 14,8 3,0
KrF 73 3,2 53 3,3 126 3,3 -1,1
V 96 4,2 84 5,3 180 4,7 0,9
MDG 96 4,2 30 1,9 126 3,3 0,9
R 61 2,7 32 2,0 93 2,4 1,3
Andre -27 -1,2 18 1,1 -9 -0,3 0,6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 283 56,6 761 47,8 2 044 53,2 6,8
H+Frp+
KrF+V
913 40,3 766 48,1 1 679 43,8 -8,3
Stemmeberettigede: 4 803
Opptalte stemmer: 3 858
Fremmøte: 80,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 10:34:34 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier