Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Lillestrøm - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 7 542 31,1 6 582 30,9 14 124 31,2 -1,5
H 5 543 22,9 4 690 22,0 10 233 22,6 -3,3
Frp 2 658 11,0 2 573 12,1 5 231 11,6 -4,8
SV 1 731 7,1 1 386 6,5 3 117 6,9 2,0
Sp 2 413 9,9 2 292 10,8 4 705 10,4 3,2
KrF 521 2,1 411 1,9 932 2,1 -0,4
V 1 029 4,2 950 4,5 1 979 4,4 0,3
MDG 977 4,0 499 2,3 1 476 3,3 0,9
R 1 016 4,2 822 3,9 1 838 4,1 2,3
Andre -151 -0,6 281 1,3 130 0,2 0,4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
13 679 56,4 11 581 54,4 25 260 55,9 6,9
H+Frp+
KrF+V
9 751 40,2 8 624 40,5 18 375 40,7 -8,2
Stemmeberettigede: 60 299
Opptalte stemmer: 45 562
Fremmøte: 75,5 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Lillestrøm | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier