Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Enebakk - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 596 24,6 866 25,7 1 462 25,5 2,2
H 488 20,2 693 20,6 1 181 20,6 -4,5
Frp 342 14,1 599 17,8 941 16,4 -5,7
SV 155 6,4 171 5,1 326 5,7 1,8
Sp 418 17,3 499 14,8 917 16,0 3,8
KrF 82 3,4 81 2,4 163 2,8 -0,5
V 66 2,7 111 3,3 177 3,1 -0,5
MDG 69 2,9 49 1,5 118 2,1 0,0
R 96 4,0 109 3,2 205 3,6 1,8
Andre 39 1,6 79 2,3 118 2,0 1,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 334 55,1 1 694 50,3 3 028 52,9 9,6
H+Frp+
KrF+V
978 40,4 1 484 44,1 2 462 42,9 -11,2
Stemmeberettigede: 7 589
Opptalte stemmer: 5 788
Fremmøte: 76,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Enebakk | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier