Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Asker - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 7 194 21,4 4 464 23,0 11 658 22,1 -0,1
H 11 476 34,1 6 071 31,2 17 547 33,2 -3,4
Frp 2 920 8,7 1 949 10,0 4 869 9,2 -4,8
SV 2 319 6,9 1 222 6,3 3 541 6,7 1,4
Sp 1 868 5,5 1 176 6,1 3 044 5,8 2,1
KrF 664 2,0 442 2,3 1 106 2,1 -0,3
V 2 973 8,8 1 934 10,0 4 907 9,3 0,8
MDG 2 126 6,3 840 4,3 2 966 5,6 1,2
R 1 234 3,7 576 3,0 1 810 3,4 1,7
Andre -1 241 -3,7 -314 -1,6 -1 555 -2,9 0,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
14 741 43,8 8 278 42,6 23 019 43,6 6,3
H+Frp+
KrF+V
18 033 53,6 10 396 53,5 28 429 53,8 -7,7
Stemmeberettigede: 64 995
Opptalte stemmer: 53 095
Fremmøte: 81,7 %
Oppdatert: 17/9 kl 13:55:46 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Asker | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier