Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Bærum - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 9 871 18,9 4 280 21,0 14 151 19,5 -0,3
H 21 638 41,4 7 516 36,8 29 154 40,3 -2,3
Frp 3 535 6,8 1 544 7,6 5 079 7,0 -3,8
SV 3 080 5,9 1 156 5,7 4 236 5,9 1,3
Sp 1 549 3,0 607 3,0 2 156 3,0 0,8
KrF 823 1,6 386 1,9 1 209 1,7 -0,3
V 5 840 11,2 2 671 13,1 8 511 11,8 0,9
MDG 3 299 6,3 945 4,6 4 244 5,9 1,7
R 1 478 2,8 564 2,8 2 042 2,8 1,2
Andre -2 136 -4,1 -502 -2,5 -2 638 -3,7 -0,8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
19 277 36,9 7 552 37,0 26 829 37,1 4,7
H+Frp+
KrF+V
31 836 60,9 12 117 59,4 43 953 60,8 -5,5
Stemmeberettigede: 86 631
Opptalte stemmer: 72 690
Fremmøte: 83,9 %
Oppdatert: 17/9 kl 13:55:46 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Bærum | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier