Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ås - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 1 536 24,0 1 102 24,5 2 638 24,4 1,1
H 1 149 18,0 929 20,7 2 078 19,2 -6,0
Frp 468 7,3 547 12,2 1 015 9,4 -7,2
SV 734 11,5 373 8,3 1 107 10,3 2,8
Sp 700 11,0 456 10,1 1 156 10,7 2,7
KrF 174 2,7 140 3,1 314 2,9 0,1
V 385 6,0 294 6,5 679 6,3 0,8
MDG 627 9,8 215 4,8 842 7,8 1,4
R 434 6,8 220 4,9 654 6,1 3,1
Andre -444 -6,9 -81 -1,8 -525 -4,9 0,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 031 63,1 2 366 52,7 6 397 59,3 11,1
H+Frp+
KrF+V
2 176 34,1 1 910 42,5 4 086 37,8 -12,3
Stemmeberettigede: 13 555
Opptalte stemmer: 10 883
Fremmøte: 80,2 %
Oppdatert: 17/9 kl 13:55:46 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Ås | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier