Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Vestby - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 1 136 25,2 1 542 28,6 2 678 27,2 0,9
H 1 098 24,3 1 319 24,5 2 417 24,5 -4,4
Frp 476 10,5 592 11,0 1 068 10,8 -5,2
SV 361 8,0 355 6,6 716 7,3 1,0
Sp 439 9,7 516 9,6 955 9,7 3,1
KrF 93 2,1 86 1,6 179 1,8 -0,3
V 223 4,9 330 6,1 553 5,6 0,7
MDG 288 6,4 219 4,1 507 5,1 0,5
R 240 5,3 214 4,0 454 4,6 2,3
Andre -128 -2,8 -59 -1,1 -187 -1,9 0,9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 464 54,6 2 846 52,8 5 310 53,9 7,8
H+Frp+
KrF+V
1 890 41,9 2 327 43,2 4 217 42,7 -9,2
Stemmeberettigede: 12 806
Opptalte stemmer: 9 906
Fremmøte: 77,4 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:30 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Vestby | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier