Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Drammen - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 9 324 29,9 6 199 29,8 15 523 30,1 -1,0
H 7 844 25,1 4 859 23,4 12 703 24,6 -4,4
Frp 3 522 11,3 2 898 13,9 6 420 12,4 -5,1
SV 2 164 6,9 1 193 5,7 3 357 6,5 1,1
Sp 2 458 7,9 1 885 9,1 4 343 8,4 3,6
KrF 791 2,5 555 2,7 1 346 2,6 0,0
V 1 345 4,3 928 4,5 2 273 4,4 0,8
MDG 1 267 4,1 498 2,4 1 765 3,4 0,6
R 1 381 4,4 705 3,4 2 086 4,0 2,4
Andre -172 -0,6 165 0,8 -7 0,0 1,4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
16 594 53,2 10 480 50,4 27 074 52,4 6,7
H+Frp+
KrF+V
13 502 43,3 9 240 44,4 22 742 44,0 -8,7
Stemmeberettigede: 71 658
Opptalte stemmer: 51 987
Fremmøte: 72,5 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Drammen | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier