Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Halden - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 2 203 30,7 3 096 31,3 5 299 31,3 -1,2
H 1 205 16,8 1 638 16,6 2 843 16,8 -5,5
Frp 700 9,8 1 215 12,3 1 915 11,3 -5,8
SV 502 7,0 500 5,1 1 002 5,9 0,7
Sp 902 12,6 1 544 15,6 2 446 14,5 5,5
KrF 256 3,6 367 3,7 623 3,7 -0,7
V 189 2,6 269 2,7 458 2,7 0,3
MDG 339 4,7 259 2,6 598 3,5 0,5
R 482 6,7 443 4,5 925 5,5 3,2
Andre 61 0,8 153 1,5 214 1,3 2,4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 428 61,7 5 842 59,0 10 270 60,7 8,7
H+Frp+
KrF+V
2 350 32,7 3 489 35,3 5 839 34,5 -11,7
Stemmeberettigede: 23 813
Opptalte stemmer: 17 075
Fremmøte: 71,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:30 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Halden | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier