Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Andøy - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 203 16,6 222 14,3 425 15,4 7,9
H 48 3,9 71 4,6 119 4,3 1,6
Frp 55 4,5 119 7,6 174 6,3 0,6
SV 106 8,7 111 7,1 217 7,9 2,1
Sp 643 52,6 852 54,7 1 495 54,1 -17,6
KrF 12 1,0 28 1,8 40 1,4 -0,1
V 18 1,5 25 1,6 43 1,6 0,1
MDG 41 3,4 28 1,8 69 2,5 0,5
R 61 5,0 52 3,3 113 4,1 3,3
DEMN 16 1,3 11 0,7 27 1,0 0,8
PP 6 0,5 7 0,4 13 0,5 0,5
PS 4 0,3 3 0,2 7 0,3 0,3
KRISTNE 3 0,2 1 0,1 4 0,1 0,0
INP 2 0,2 2 0,1 4 0,1 0,1
HELSE 1 0,1 3 0,2 4 0,1 0,0
AAN 1 0,1 2 0,1 3 0,1 0,1
LIBS 1 0,1 1 0,1 2 0,1 0,0
PIR 1 0,1 1 0,1 2 0,1 0,0
NKP 1 0,1 0 0,0 1 0,0 -0,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 054 86,2 1 265 81,2 2 319 84,0 -3,8
H+Frp+
KrF+V
133 10,9 243 15,6 376 13,6 2,2
Stemmeberettigede: 3 559
Opptalte stemmer: 2 780
Fremmøte: 78,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier