Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Øksnes - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 329 23,7 216 24,6 545 24,3 5,3
H 169 12,2 101 11,5 270 12,0 -4,2
Frp 218 15,7 141 16,0 359 16,0 -4,1
SV 94 6,8 46 5,2 140 6,2 -0,2
Sp 343 24,7 231 26,3 574 25,6 -1,2
KrF 53 3,8 23 2,6 76 3,4 -0,4
V 22 1,6 19 2,2 41 1,8 -0,2
MDG 15 1,1 7 0,8 22 1,0 -0,5
R 58 4,2 35 4,0 93 4,1 2,4
DEMN 43 3,1 17 1,9 60 2,7 2,5
PS 12 0,9 3 0,3 15 0,7 0,7
PP 13 0,9 1 0,1 14 0,6 0,6
INP 8 0,6 4 0,5 12 0,5 0,5
KRISTNE 6 0,4 2 0,2 8 0,4 0,0
PIR 0 0,0 4 0,5 4 0,2 0,0
HELSE 3 0,2 1 0,1 4 0,2 -0,1
AAN 1 0,1 1 0,1 2 0,1 0,1
NKP 0 0,0 1 0,1 1 0,0 0,0
LIBS 0 0,0 1 0,1 1 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
839 60,5 535 60,9 1 374 61,2 5,8
H+Frp+
KrF+V
462 33,3 284 32,3 746 33,2 -8,9
Stemmeberettigede: 3 239
Opptalte stemmer: 2 266
Fremmøte: 70,1 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier