Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Oppland

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 18 488 35,5 16 064 34,0 34 552 35,0 -0,2 2 0
H 6 721 12,9 5 602 11,9 12 323 12,5 -3,8 1 0
Frp 3 798 7,3 4 661 9,9 8 459 8,6 -3,3 1 0
SV 3 457 6,6 2 051 4,3 5 508 5,6 1,0 0 0
Sp 12 223 23,5 13 396 28,4 25 619 26,0 4,0 2 0
KrF 834 1,6 703 1,5 1 537 1,6 -0,5 0 0
V 1 321 2,5 1 049 2,2 2 370 2,4 -0,1 0 -1
MDG 1 609 3,1 680 1,4 2 289 2,3 0,0 0 0
R 2 216 4,3 1 318 2,8 3 534 3,6 1,9 0 0
DEMN 499 1,0 431 0,9 930 0,9 0,8 0 0
BLANKE 259 0,5 319 0,7 578 0,6 -0,1 0 0
PP 330 0,6 198 0,4 528 0,5 0,1 0 0
KRISTNE 115 0,2 97 0,2 212 0,2 0,1 0 0
HELSE 103 0,2 82 0,2 185 0,2 -0,2 0 0
PS 109 0,2 75 0,2 184 0,2 0,2 0 0
INP 72 0,1 56 0,1 128 0,1 0,1 0 0
LIBS 47 0,1 44 0,1 91 0,1 0,0 0 0
AAN 44 0,1 37 0,1 81 0,1 0,1 0 0
FNB 34 0,1 32 0,1 66 0,1 0,1 0 0
PIR 37 0,1 28 0,1 65 0,1 0,1 0 0
Ap+SV+
Sp
34 168 65,6 31 511 66,8 65 679 66,6 4,8 4 0
H+Frp+
KrF+V
12 674 24,3 12 015 25,5 24 689 25,1 -7,7 2 -1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (1 216 stemmer), tape mandat: H (3 864 stemmer)
Fremmøte: 75,0 % Stemmeberettigede: 132 383 Opptalte stemmer: 99 239
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis færre partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
29/9 - 21:14 35,0 12,5 8,6 5,6 26,0 1,6 2,4 2,3 3,6 2,5
29/9 - 21:14 35,0 12,5 8,6 5,6 26,0 1,6 2,4 2,3 3,6 2,5
29/9 - 21:14 35,0 12,5 8,6 5,6 26,0 1,6 2,4 2,3 3,6 2,5
29/9 - 21:14 35,0 12,5 8,6 5,6 26,0 1,6 2,4 2,3 3,6 2,5
29/9 - 10:34 35,0 12,5 8,6 5,6 26,0 1,6 2,4 2,3 3,6 2,5
29/9 - 10:34 35,0 12,5 8,6 5,6 26,0 1,6 2,4 2,3 3,6 2,5
29/9 - 10:34 35,0 12,5 8,6 5,6 26,0 1,6 2,4 2,3 3,6 2,5
27/9 - 13:10 35,0 12,5 8,6 5,6 26,0 1,6 2,4 2,3 3,6 2,5
27/9 - 13:10 35,0 12,5 8,6 5,6 26,0 1,6 2,4 2,3 3,6 2,5
27/9 - 13:10 35,0 12,5 8,6 5,6 26,0 1,6 2,4 2,3 3,6 2,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 31,5 (2) 13,5 (1) 9,6 (0) 6,8 (0) 25,9 (2) 2,1 (0) 2,8 (0) 3,7 (0) 3,3 (0) 2,5 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 33,7 (2) 13,6 (1) 9,3 (0) 6,7 (0) 27,3 (2) 1,8 (0) 2,6 (0) 2,8 (0) 3,5 (0) 2,2 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 31,3 (2) 13,0 (1) 9,1 (0) 7,1 (0) 26,4 (2) 2,0 (0) 2,7 (0) 3,6 (0) 3,8 (0) 2,9 (0)
Siste lokale målings 31,2 (2) 11,3 (1) 10,9 (1) 6,0 (0) 22,9 (1) 2,1 (0) 4,0 (0) 4,0 (0) 5,6 (0) 2,1 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,1 (2) 14,4 (1) 8,9 (0) 6,5 (0) 26,9 (2) 1,9 (0) 2,8 (0) 2,8 (0) 3,7 (0) 2,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 31,2 (2) 11,3 (1) 10,9 (1) 6,0 (0) 22,9 (1) 2,1 (0) 4,0 (0) 4,0 (0) 5,6 (0) 2,1 (0)
Sentio/GD 1/9-2021 29,8 (2) 13,5 (1) 8,6 (0) 5,8 (0) 28,5 (2) 1,7 (0) 2,5 (0) 3,1 (0) 4,0 (0) 2,4 (0)
Respons/VG 17/8-2021 32,1 (2) 13,4 (1) 6,1 (0) 6,9 (0) 29,4 (2) 1,7 (0) 1,9 (0) 3,2 (0) 3,1 (0) 2,2 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 30,9 (2) 12,4 (1) 9,9 (0) 5,3 (0) 26,6 (2) 1,7 (0) 2,9 (0) 2,9 (0) 4,6 (0) 2,7 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 29,3 (2) 11,5 (1) 7,8 (0) 5,3 (0) 35,1 (2) 1,4 (0) 1,9 (0) 2,3 (0) 2,8 (0) 2,5 (0)
Sentio/GD 10/5-2021 31,7 (2) 14,3 (1) 8,6 (0) 6,4 (0) 30,7 (2) 0,9 (0) 0,9 (0) 1,3 (0) 2,6 (0) 2,6 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 29,6 (2) 14,2 (1) 7,5 (0) 4,1 (0) 34,9 (2) 0,9 (0) 1,2 (0) 2,4 (0) 2,8 (0) 2,4 (0)
Sentio/GD 24/1-2021 21,9 (1) 15,1 (1) 5,0 (0) 7,7 (0) 38,0 (3) 1,0 (0) 2,1 (0) 3,8 (0) 2,2 (0) 3,2 (0)
Sentio/Høyre 6/11-2020 28,5 (2) 13,2 (1) 12,4 (0) 5,3 (0) 29,6 (2) 1,2 (0) 2,5 (0) 3,1 (0) 2,8 (0) 1,3 (0)
Sentio/GD 13/9-2020 30,9 (2) 15,8 (1) 7,6 (0) 3,5 (0) 26,9 (2) 2,0 (0) 2,7 (0) 3,5 (0) 5,0 (0) 2,1 (0)
Sentio/GD 1/6-2020 32,5 (2) 15,2 (1) 9,9 (0) 5,9 (0) 28,1 (2) 1,0 (0) 2,9 (0) 2,7 (0) 2,0 (0) 0,9 (0)
Sentio/GD 31/1-2020 29,5 (2) 14,3 (1) 10,1 (1) 4,6 (0) 30,7 (2) 2,5 (0) 2,0 (0) 3,0 (0) 3,1 (0) 0,3 (0)
MI/GD 8/12-2017 32,7 (2) 18,5 (1) 12,7 (1) 5,4 (0) 23,3 (2) 1,3 (0) 1,4 (0) 1,5 (0) 2,4 (0) 0,8 (0)
MI/GD 7/9-2017 33,7 (3) 17,7 (1) 14,0 (1) 3,6 (0) 20,0 (1) 2,0 (0) 2,9 (0) 2,9 (0) 2,7 (0) 0,4 (0)
MI/GD 25/8-2017 33,7 (2) 17,3 (1) 12,5 (1) 3,7 (0) 23,6 (2) 1,9 (0) 1,9 (0) 3,3 (0) 1,3 (0) 0,8 (0)
InFact/VG 22/8-2017 35,1 (3) 15,1 (1) 8,5 (0) 4,8 (0) 22,9 (2) 2,2 (0) 1,8 (0) 2,6 (0) 3,7 (0) 3,4 (0)
InFact/NRK / OA / Gld / Østl 21/8-2017 35,7 (3) 12,9 (1) 6,7 (0) 4,7 (0) 26,4 (2) 2,4 (0) 1,4 (0) 3,4 (0) 3,4 (0) 3,0 (0)
InFact/NRK / OA / Gld / Østl 4/7-2017 41,0 (3) 12,9 (1) 5,9 (0) 3,7 (0) 23,9 (2) 3,1 (0) 2,1 (0) 3,8 (0) 1,3 (0) 2,3 (0)
Respons/Høyre 27/6-2017 38,6 (3) 16,3 (1) 8,3 (0) 3,6 (0) 24,3 (2) 3,1 (0) 3,0 (0) 1,0 (0) 0,9 (0) 0,9 (0)
MI/GD 22/6-2017 35,8 (3) 14,7 (1) 9,5 (0) 3,3 (0) 23,7 (2) 2,4 (0) 2,8 (0) 3,4 (0) 2,4 (0) 0,0 (0)
InFact/NRK / OA / Gld / Østl 16/5-2017 40,8 (3) 11,9 (1) 6,4 (0) 3,2 (0) 26,4 (2) 2,7 (0) 2,4 (0) 2,6 (0) 1,4 (0) 2,1 (0)
MI/GD 31/3-2017 40,3 (3) 14,1 (1) 8,4 (0) 2,7 (0) 25,6 (2) 2,1 (0) 2,0 (0) 2,7 (0) 1,0 (0) 1,0 (0)
MI/GD 27/1-2017 44,1 (3) 16,0 (1) 11,2 (1) 3,3 (0) 15,6 (1) 2,7 (0) 2,5 (0) 1,9 (0) 1,2 (0) 1,2 (0)
MI/GD 4/11-2016 47,2 (3) 14,9 (1) 10,6 (1) 3,2 (0) 14,1 (1) 3,1 (0) 2,0 (0) 2,0 (0) 1,7 (0) 0,3 (0)
MI/GD 26/5-2016 41,3 (3) 18,1 (1) 12,4 (1) 3,5 (0) 13,7 (1) 2,9 (0) 2,7 (0) 1,9 (0) 1,6 (0) 1,9 (0)
MI/GD 28/11-2014 48,3 (4) 17,6 (1) 9,6 (0) 3,1 (0) 11,1 (1) 2,5 (0) 3,1 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 2,4 (0)
MI/GD 23/5-2014 43,1 (3) 19,0 (1) 9,9 (1) 2,9 (0) 13,5 (1) 2,9 (0) 3,9 (0) 3,8 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
MI/GD 6/9-2013 40,8 (3) 14,8 (1) 20,0 (1) 3,2 (0) 9,4 (1) 3,8 (0) 4,6 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,6 (0)
Sentio/OA 31/8-2013 33,9 (2) 22,1 (2) 15,8 (1) 3,2 (0) 15,3 (1) 2,6 (0) 3,6 (0) 1,9 (0) 0,7 (0) 0,9 (0)
InFact/H / KrF / V / Frp 30/8-2013 37,1 (2) 22,7 (2) 10,8 (1) 4,3 (0) 11,3 (1) 3,1 (0) 4,5 (0) 2,8 (0) 1,3 (0) 2,2 (0)
MI/GD 23/8-2013 38,1 (3) 20,4 (1) 16,0 (1) 2,7 (0) 11,8 (1) 3,3 (0) 2,0 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 3,1 (0)
MI/GD 7/6-2013 40,9 (3) 20,4 (1) 16,0 (1) 3,4 (0) 12,1 (1) 3,1 (0) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,2 (0)
Sentio/OA 29/5-2013 35,4 (3) 26,6 (2) 15,2 (1) 3,3 (0) 9,4 (0) 3,6 (0) 4,4 (0) 1,1 (0) 0,8 (0) 0,3 (0)
MI/GD 8/3-2013 40,2 (3) 22,1 (1) 12,7 (1) 3,7 (0) 10,7 (1) 4,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 1,0 (0) 2,9 (0)
Sentio/OA 9/2-2013 37,0 (2) 27,1 (2) 13,4 (1) 4,9 (0) 10,4 (1) 3,4 (0) 2,5 (0) 0,7 (0) 0,5 (0) 0,2 (0)
MI/GD 5/10-2012 37,2 (2) 22,8 (2) 16,3 (1) 3,5 (0) 10,8 (1) 2,4 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 1,2 (0) 2,2 (0)
Sentio/OA 7/9-2012 43,3 (3) 26,7 (2) 10,3 (1) 3,6 (0) 8,0 (0) 3,3 (0) 2,1 (0) 0,5 (0) 0,5 (0) 1,8 (0)
Sentio/OA 6/6-2012 37,8 (2) 23,4 (2) 14,3 (1) 4,7 (0) 10,7 (1) 2,1 (0) 3,9 (0) 0,0 (0) 1,3 (0) 1,6 (0)
MI/GD 1/6-2012 36,7 (3) 24,2 (2) 15,9 (1) 3,3 (0) 9,8 (0) 4,1 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,5 (0) 1,5 (0)
MI/GD 10/2-2012 42,7 (3) 18,2 (1) 15,0 (1) 4,5 (0) 10,6 (1) 3,1 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,5 (0) 1,5 (0)
Sentio/OA 5/1-2012 44,6 (3) 19,0 (1) 13,5 (1) 3,7 (0) 11,5 (1) 4,0 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,4 (0) 0,4 (0)
MI/GD 11/2-2011 35,9 (3) 17,1 (1) 20,7 (1) 4,3 (0) 11,9 (1) 3,5 (0) 3,9 (0) 0,0 (0) 0,7 (0) 2,0 (0)
MI/GD 18/6-2010 39,3 (3) 16,8 (1) 18,8 (1) 5,8 (0) 10,8 (1) 2,8 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,7 (0) 2,0 (0)
MI/GD 12/2-2010 43,3 (3) 14,5 (1) 17,9 (1) 5,1 (0) 11,9 (1) 2,3 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,7 (0) 2,1 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 192 486
Godkjente stemmer stortingsvalget 108 500
Stortingsmandater i valgkretsen 7, endres til 6 fra 2021 (mandatfordeling)
Valgte representanter i permisjon eller ikke møtende av andre årsaker Ivar Odnes
Møtende representanter fra valgkretsen Rigmor Aasrud Tore Hagebakken Olemic Thommessen Morten Ørsal Johansen Marit Knutsdatter Strand Bengt Fasteraune Ketil Kjenseth
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.1 16.3 11.6 4.9 19.6 2.2 2.4 3.2 2.2 1.8
Valgting 34,6 16,9 12,5 4,5 21,9 2,1 2,6 1,9 1,4 1,2
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 35,1 16,7 12,2 4,6 21,2 2,1 2,6 2,4 1,7 1,4
2013 41,0 19,1 12,7 2,9 12,3 3,2 4,0 2,4 0,8 1,6
2009 45,8 11,2 17,5 5,1 12,4 3,1 3,0 0,3 0,6 1,1
2005 44,2 8,0 17,0 7,9 12,7 4,0 4,4 0,1 0,5 1,0
2001 36,4 12,7 10,8 11,2 12,1 10,0 3,3 0,2 0,5 2,8
1997 46,2 8,7 10,1 5,4 14,0 10,9 2,9 0,2 0,7 0,9
1993 47,1 9,2 3,9 7,6 23,9 4,8 2,0 0,1 0,3 1,2
1989 48,6 12,6 9,4 8,6 12,9 5,3 1,9 0,3 0,0 0,3
1985 56,7 18,1 1,7 3,3 12,2 5,2 2,1 0,0 0,2 0,4
1981 52,0 18,5 2,6 3,7 0,0 6,6 0,0 0,0 0,3 16,4
1977 56,0 11,9 0,8 3,0 16,2 9,1 1,9 0,0 0,3 0,8
1973 49,5 8,6 2,6 8,2 0,0 7,6 0,0 0,0 0,2 23,3
1969 56,3 8,5 0,0 2,4 22,3 4,8 5,0 0,0 0,0 0,8
1965 53,5 11,3 0,0 4,7 20,0 4,1 5,3 0,0 0,0 1,1
1961 56,4 9,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 27,9
1957 56,0 10,0 0,0 0,0 19,3 7,5 4,2 0,0 0,0 3,0
1953 54,2 8,3 0,0 0,0 20,6 6,6 6,0 0,0 0,0 4,4
1949 52,0 2,3 0,0 0,0 23,5 6,4 10,2 0,0 0,0 5,7
1945 47,5 4,5 0,0 0,0 21,0 0,0 17,3 0,0 0,0 9,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned