Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2017

Enkeltresultat Ringsaker

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2013
Fordeling Endr.
S2013
Ap 2 844 4 473 7 317 -1 122 39,1 -6,5
H 1 006 1 992 2 998 -436 16,0 -2,5
Frp 709 1 450 2 159 -38 11,5 -0,3
SV 291 583 874 345 4,7 1,8
Sp 1 122 2 415 3 537 1 676 18,9 8,8
KrF 119 227 346 -130 1,8 -0,7
V 142 299 441 -188 2,4 -1,0
MDG 177 204 381 -21 2,0 -0,1
R 102 111 213 117 1,1 0,6
A 238 222 460 13 2,5 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 25 476 Godkjente stemmer 18 726 Andel godkjente stemmer 73,5 %
Forhåndsstemmer 6 699 Andel forhåndsstemmer 35,8 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Ringsaker

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.