Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2017

Enkeltresultat Trondheim

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2013
Fordeling Endr.
S2013
Ap 15 973 20 742 36 715 -2 174 33,1 -3,7
H 10 372 14 145 24 517 -1 043 22,1 -2,1
Frp 4 942 6 397 11 339 -1 886 10,2 -2,3
SV 4 803 6 123 10 926 3 354 9,9 2,7
Sp 2 361 3 564 5 925 3 230 5,3 2,8
KrF 1 139 1 483 2 622 -611 2,4 -0,7
V 2 258 3 384 5 642 -1 048 5,1 -1,2
MDG 2 813 2 836 5 649 1 351 5,1 1,0
R 2 051 2 258 4 309 3 007 3,9 2,7
A 1 732 1 540 3 272 1 087 2,9 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 139 442 Godkjente stemmer 110 916 Andel godkjente stemmer 79,5 %
Forhåndsstemmer 48 444 Andel forhåndsstemmer 43,7 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Trondheim

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.