Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2017

Enkeltresultat Karmøy

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2013
Fordeling Endr.
S2013
Ap 1 787 2 592 4 379 -316 19,1 -2,0
H 2 566 4 125 6 691 567 29,2 1,7
Frp 2 562 3 295 5 857 85 25,5 -0,3
SV 267 404 671 253 2,9 1,1
Sp 416 698 1 114 619 4,9 2,6
KrF 908 1 651 2 559 -589 11,2 -3,0
V 201 312 513 -133 2,2 -0,7
MDG 157 197 354 95 1,5 0,4
R 80 100 180 125 0,8 0,5
A 274 338 612 -71 2,7 -0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 30 119 Godkjente stemmer 22 930 Andel godkjente stemmer 76,1 %
Forhåndsstemmer 9 218 Andel forhåndsstemmer 40,2 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Karmøy

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.