Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2017

Enkeltresultat Hå

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2013
Fordeling Endr.
S2013
Ap 531 790 1 321 -27 13,5 -1,2
H 735 1 544 2 279 94 23,3 -0,5
Frp 739 1 489 2 228 455 22,8 3,5
SV 89 133 222 54 2,3 0,4
Sp 505 999 1 504 188 15,4 1,1
KrF 576 1 075 1 651 -154 16,9 -2,8
V 38 88 126 -49 1,3 -0,6
MDG 51 73 124 18 1,3 0,1
R 26 26 52 34 0,5 0,3
A 93 162 255 -29 2,6 -0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 12 159 Godkjente stemmer 9 762 Andel godkjente stemmer 80,3 %
Forhåndsstemmer 3 383 Andel forhåndsstemmer 34,7 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Hå

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.