Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2013

Enkeltresultat Arendal

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2009
Fordeling Endr.
S2009
Ap 2 209 5 421 7 630 -796 31,3 -5,3
H 2 161 4 044 6 205 2 517 25,4 9,4
Frp 1 310 3 362 4 672 -1 543 19,2 -7,8
SV 289 442 731 -298 3,0 -1,5
Sp 148 459 607 25 2,5 0,0
KrF 530 1 521 2 051 175 8,4 0,3
V 413 797 1 210 454 5,0 1,7
MDG 191 324 515 473 2,1 1,9
R 61 89 150 2 0,6 0,0
A 243 373 616 356 2,5 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 31 832 Godkjente stemmer 24 387 Andel godkjente stemmer 76,6 %
Forhåndsstemmer 7 555 Andel forhåndsstemmer 31,0 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Arendal

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.