Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2013

Enkeltresultat Drammen

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2009
Fordeling Endr.
S2009
Ap 4 361 7 059 11 420 -963 32,3 -4,5
H 4 920 6 950 11 870 4 156 33,6 10,7
Frp 2 651 3 699 6 350 -2 359 18,0 -7,9
SV 368 621 989 -624 2,8 -2,0
Sp 173 319 492 -69 1,4 -0,3
KrF 396 710 1 106 14 3,1 -0,1
V 489 1 137 1 626 583 4,6 1,5
MDG 325 559 884 777 2,5 2,2
R 85 127 212 -11 0,6 -0,1
A 132 224 356 172 1,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 46 494 Godkjente stemmer 35 305 Andel godkjente stemmer 75,9 %
Forhåndsstemmer 13 900 Andel forhåndsstemmer 39,4 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Drammen

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.