Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2013

Enkeltresultat Fredrikstad

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2009
Fordeling Endr.
S2009
Ap 6 605 9 536 16 141 -1 093 37,6 -5,1
H 5 605 5 460 11 065 4 906 25,8 10,5
Frp 3 669 4 386 8 055 -1 916 18,8 -5,9
SV 447 620 1 067 -923 2,5 -2,4
Sp 230 490 720 -129 1,7 -0,4
KrF 778 1 414 2 192 54 5,1 -0,2
V 670 906 1 576 561 3,7 1,2
MDG 529 489 1 018 922 2,4 2,1
R 138 170 308 3 0,7 0,0
A 318 499 817 187 1,9 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 57 134 Godkjente stemmer 42 959 Andel godkjente stemmer 75,2 %
Forhåndsstemmer 18 989 Andel forhåndsstemmer 44,2 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Fredrikstad

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.