Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2009

Enkeltresultat Ringerike

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2005
Fordeling Endr.
S2005
Ap 1 737 4 991 6 728 -244 41,6 -0,9
H 577 1 968 2 545 671 15,7 4,3
Frp 1 017 3 067 4 084 506 25,3 3,4
SV 244 519 763 -628 4,7 -3,8
Sp 165 659 824 79 5,1 0,6
KrF 103 258 361 -123 2,2 -0,7
V 186 370 556 -481 3,4 -2,9
MDG - - 36 24 0,2 0,1
R 58 136 194 27 1,2 0,2
A 38 45 83 -60 0,5 -0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 21 974 Godkjente stemmer 16 174 Andel godkjente stemmer 73,6 %
Forhåndsstemmer 4 125 Andel forhåndsstemmer 25,5 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Ringerike

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.