Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2009

Enkeltresultat Hå

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2005
Fordeling Endr.
S2005
Ap 235 1 240 1 475 254 17,6 2,5
H 149 991 1 140 293 13,6 3,1
Frp 383 1 850 2 233 211 26,6 1,7
SV 50 194 244 -76 2,9 -1,0
Sp 117 1 051 1 168 -85 13,9 -1,5
KrF 328 1 484 1 812 -53 21,6 -1,4
V 34 127 161 -235 1,9 -3,0
MDG - - 18 12 0,2 0,1
R - - 7 -10 0,1 -0,1
A 25 103 128 -28 1,5 -0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 10 993 Godkjente stemmer 8 386 Andel godkjente stemmer 76,3 %
Forhåndsstemmer 1 321 Andel forhåndsstemmer 15,8 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Hå

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.