Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2005

Enkeltresultat Drammen

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2001
Fordeling Endr.
S2001
Ap 1 825 9 958 11 783 3 446 36,6 9,6
H 1 083 4 740 5 823 -3 264 18,1 -11,3
Frp 1 260 6 990 8 250 2 752 25,6 7,8
SV 479 1 893 2 372 -1 099 7,4 -3,9
Sp 88 493 581 174 1,8 0,5
KrF 286 1 150 1 436 -1 217 4,5 -4,1
V 233 1 257 1 490 858 4,6 2,6
MDG - - 50 0 0,2 0,0
R 42 144 186 62 0,6 0,2
A 70 174 244 -418 0,8 -1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 42 343 Godkjente stemmer 32 215 Andel godkjente stemmer 76,1 %
Forhåndsstemmer 5 366 Andel forhåndsstemmer 16,7 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Drammen

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.