Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2005

Enkeltresultat Asker

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2001
Fordeling Endr.
S2001
Ap 1 438 5 492 6 930 2 236 23,4 6,8
H 1 709 7 042 8 751 -3 416 29,5 -13,4
Frp 1 324 4 876 6 200 2 663 20,9 8,4
SV 544 1 632 2 176 -1 021 7,3 -3,9
Sp 105 463 568 155 1,9 0,5
KrF 240 892 1 132 -920 3,8 -3,4
V 528 2 803 3 331 1 774 11,2 5,7
MDG - - 49 -35 0,2 -0,1
R 52 160 212 34 0,7 0,1
A 92 216 308 -200 1,0 -0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 35 633 Godkjente stemmer 29 657 Andel godkjente stemmer 83,2 %
Forhåndsstemmer 6 032 Andel forhåndsstemmer 20,3 % Mandater 0

Øvrige registrerte stortingsvalg - Asker

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.